Stemme mot Stemmer

Festmarkering i Oslo domkirke 8.mars kl 17: STEMME(mot)STEMMER

«Å bruke sin stemme» handler ikke bare om å ha konkret politisk innflytelse ved å avgi sin stemme ved politiske valg. Det handler også om det grunnleggende å bli en stemme, finne sin stemme og å heve stemmen. Vi tror ikke det er slik at noen mennesker er stemmeløse. Men stemmer kan knebles, og enkelte stemmer gjøres vi døve for. Vi ønsker derfor også å løfte frem mot-stemmer i samfunnet, forstått som både som modige stemmer og de som taler uverdighet midt imot. Enten det er i det politiske, innenfor kunst, kultur, eller i den kirkelige tradisjon. Vi vil synliggjøre viktigheten av å helligholde de stemmene som tør og som trosser, og som med eller uten frykt kritiserer og setter søkelys på urett og overgrep.

Stemme mot stemmer_WEB (2)

www.oslodomkirke.no

Reklamer