Lunch Beat på Ladyfest

Lunch Beat arrangerer i samarbeid med 1.6 millioner klubben, Oh Mama Crew og Ladyfest Oslo en annerledes lunch på kvinnedagen 8.mars. Arrangementet er non-profit, og henvender seg mot allmennheten for å live opp den ellers ganske grå arbetshverdagen med litt hyggelig og useriøse innslag. Arrangementet er den 8. mars kl 12:00-13:00 på nationalteateret (på klubben «Ish»). Oh Mama Crew vil spille dansbar up-beat disco, for å få folk til å slippe løs.

Arrangementet er uten alkohol og åpent for alle. I Ladyfest Oslo mener det er viktig å få inn mer dans utenfor utelivssektoren i Norge.
Dans og musikk får folk til å samles, og gir oss pågangsmot og frihet – noe et hvert samfunn trenger!

Se mer om arrangementet her:

Reklamer