Keep your eyes open

Kunstprosjekt
Keep your eyes open

Sted: Oslo/Mono
Tid: 5.-10. mars
Arrangør: Kollektivet

Kollektivet er en ny oppstartet kunstgruppe bestående av kunstnere, aktivister og kuratorer. Vi tror på alles evne til å skape. Vi har tro på større HUGPRUD i samfunnet. Vi har tro på å UPCYCLE. Vi har tro på å ta vare på hverandre. Vi har tro på kunst. Under Ladyfest stiller Kollektivet med ulike kunstprosjekter både innendørs og utendørs. Keep your eyes open!

keep your eyes open, bilde

Reklamer