Q&A med Elisabeth Thorsen

Q&A med Elisabeth Thorsen, sokneprest i Oslo domkirke

Q: Hvorfor ville du bli en del av Ladyfest 2013?
A: Det er kjempefint å få være en del av flere sammenhenger, flere fellesskap som feirer, holder frem, kjemper for og setter positivt søkelys på kvinners kreativitet, stemmer, rettigheter og handlingsrom i samfunnet.

Elisabeth Thorsen, sokneprest i Oslo DomkirkeFoto: Tom Henning Bratlie

Les videre

Reklamer

Q&A – Bryt Barrierene

Linda Huuse Johansen(32) har vært med på å utvikle Bryt Barrierene siden 2010. Under Ladyfest 2013 arrangerer Bryt Barrierene en selvforsvarsworkshop og en konferanse som konsentrerer seg om kvinner i politisk bevegelse, og kvinners kamp for å bli hørt i Egypt og Kurdistan. Spennende bidrag, med mye politisk og praktisk tyngde, og Linda har tatt seg tid i planleggingen til å svare på spørsmålsrekken vår.

linda-selvforsvar

Les videre