Om Ladyfest

Første ladyfest ble holdt i Olympia, USA i 2000, og har siden spredd seg til resten av verden. Les mer på ladyfesteurope.org og ladyfest.org om andre ladyfester. Ladyfest inviterer kvinner som jobber med musikk, litteratur og andre kunstneriske uttrykk, til å komme sammen, feire og inspirere hverandre.

Ladyfest Oslo arrangeres av en komitè bestående av enkeltpersoner med ulik bakgrunn og utdannelse. Vi sammarbeider tett med både likestillings- og kulturaktører i byen, og  i dag er Konsertforeninga en av våre nærmeste sammarbeidspartnere. I tillegg er både Kvinnefronten, Fett, AKKS og mange andre viktige sammarbeidspartnere og støttespillere. Vil du være med å jobbe med Ladyfest er det bare til å ta kontakt. Oslo har masse flinke damer å ta av. Bli med da vel!

Oslos Ladyfest tar utgangspunkt i Kvinnedagen. I uka rundt 8. mars, setter Ladyfest Oslo fokus på feminisme og likestilling. Her settes politiske og teoretiske spørsmål på agendaen, med bidragsytere av ulik kulturell og politisk bakgrunn. I tillegg feirer vi uredde, kreative og flinke kvinner med musikk, dans og litteratur, og inviterer til både foredrag og workshops.

Ladyfest ønsker å inspirere og utfordre både deltakere og publikum fra hele landet til kritisk tenking, fri ytring, kunstnerisk utfoldelse og samarbeid på tvers av kulturell og politisk bakgrunn. Den skal være en møteplass for skapende kvinner – og et inspirerende sted for feminister av alle kjønn.

Ladyfest Oslo bruker, i den grad det er tilgjengelig, leverandører og samarbeidspartnere som inngår i et organisert arbeidsliv. Det vil si at de vi kjøper tjenester fra steder som har tariffavtale.

I 2016 arrangeres Ladyfest Oslo med økonomisk støtte fra Konsertforeninga, Fritt Ord, Kvinnefronten og Fett. Visuell profil ved Kristin Kokkersvold i Studio Netting.

Hvorfor trengs Ladyfest?

Feminismen i dag er et tankesett mer enn en samlet ideologi. Den opptrer i flere avgreininger i politikken, samfunnet og kunsten, og er en størrelse både kvinner og menn i ulike miljøer og situasjoner forholder seg til. Den utfordrer samfunnets såkalte normalitet og prøver å gjøre samfunnet til et bedre sted for alle.

Vi trenger flere arenaer hvor vi kan diskutere og dele erfaringer, på tvers av miljøer, kjønn og religion. Vi trenger rom der vi kan møte enkeltpersoner som arbeider for et mer likestilt samfunn, arenaer der det stadig må kjempes for det frie ord i et likeverdig og åpent samfunn. Og der vi kan lære om bevegelser som jobber for å skjerpe bevisstheten om kjønn og samfunn.

Vi trenger også flere steder å vise fram kvinner som skapende aktører, og møteplasser for utveksling av erfaringer og til gjensidig inspirasjon. LADYFEST ønsker å være en slik arena.

Programmer tidligere år

Les mer om tidligere Ladyfest Oslo arrangementer her

Ladyfest stemmespesial 2013
Ladyfest_web

Ladyfest 2013

plakat

Ladyfest Oslo 2012 

LF12_web_200px

Ladyfest Oslo 2009

ladyfest_program_2008

Last ned program og plakat for Ladyfest Oslo 2009 (pdf, 2463kB)

Ladyfest Oslo 2008

ladyfest_program_2008

Last ned program og plakat for Ladyfest Oslo 2008 (pdf, 611kB)

Ladyfest Oslo 2007

ladyfest_prrgram_2007

Last ned program og plakat for Ladyfest Oslo 2007 (pdf, 527kB)

Reklamer