Ladyfest gir et kulturelt tilbud til beboere på Refstad Asylmottak

Vox Humana.jpg

Foto: Vox Humana

Ladyfest Oslo har i år valgt å fokusere på flyktningkrisen og spesielt kvinner på flukt. Derfor har vi laget et eget kulturprogram for flyktningene på Refstad Transittmottak. Koret Vox Humana skal holde konsert for alle på mottaket og gi en workshop spesielt for kvinner mellom 15 og 35 år. Vi har også fått med oss skuespiller Kristine Rui Slettebakken som arrangerer teaterworkshop for barna på mottaket. Dessuten har vi invitert beboerne på Refstad med på den store 8.mars-festen på Parkteatret og dette er en god anledning til å slå av en prat og bli bedre kjent. Les videre

Reklamer

Poledance på Ladyfest

Kvinnegruppa Ottar truet i Klassekampen 19.02.09 med å boikotte Ladyfest hvis ikke de fjerner workshopen ”Poledance i et feministisk perspektiv” fra programmet. Dette er våre tanker rundt dette.

Vi forsvarer Ladyfests program. Denne gangen har vi tiltrukket oss nye grupper mennesker som også ønsker å bidra til kjønnskampen, og som ønsker å bidra til en mangfoldig tolkning av begrepet feminisme. Dette er også utgangspunktet for Ladyfest.

Ladyfest er en paraplyfestival for ulike organisasjoner, foretak og enkeltpersoner som ønsker å bidra til i samarbeid å skape en feministisk kulturfestival. Dette betyr at programinnholdet er skapt av menn og kvinner med ulike meninger og tilnærminger til hva det vil si å jobbe for likestilling. Dette skaper et mangfoldig festivalprogram, hvor flere stemmer får uttale seg om hva feminisme er for dem.

Ladyfest har som hensikt å gi rom for individuelle tolkninger av hva det vil si å være likestilt. Vi mener det er viktig å ha en pågående diskusjon om hva som er frigjørende praksis. Å gi norske feminister en arena for refleksjon, mener vi er nødvendig for progresjon.

Ladyfests agenda er å presentere alle former for feminisme inklusiv områder innenfor feminismen som er problematiske. Når Ladyfest tar inn kontroversielle elementer som poledance, synliggjør vi en ambivalens mange feminister forholder seg til. Vi setter ikke likhetstegn mellom poledance og feminisme, men vi åpner opp det feministiske rom.

Les videre