Kristina Leganger Iversen les frå «I Ringane»

Foto: Tale Hendenes.

Foto: Tale Hendenes.

Kristina Leganger Iversen debutterte som forfattar med diktsamlinga Hjartemekanikk i 2011. I vår kjem romanen I Ringane. Den skal ho lese frå på Ladyfest 8.mars.

Jo ligg på baderomsgolvet under ein heimeabort. Korleis hamna ho her? Korleis kunne kjærleiken bli vond og umogleg å gi vidare? Gjennom fragment frå barndom og vaksenliv ser vi korleis Jo motvillig veks inn i denne kvinna som kjenner livet ebbe ut av seg. Dei ulike situasjonane som flimrar gjennom minnet, handlar om korleis vi leiker med kvarandre, som søsken, i familierelasjonar, i parforhold, om at leiken aldri berre er ein leik: For kven bestemmer reglane, når er vi frivillig med på leiken, og i ytste konsekvens: Når er det ikkje lenger berre ein leik? Jos relasjonar til broren Iben, faren, mora og kjærasten utforskar dei ulike nivåa av sosiale spel ein inngår i. Dette er ei forteljing om identitet, kjønn og makt: Om kroppen som grense for alt vi kan bli, og alt vi kan vere. Kristina Leganger Iversens velskrivne roman kretsar om tema som ansvar, fridom og leik, og om valden som kviler over alt som ein skugge.

Du kan høyre Kristina lese utdrag frå I Ringane søndag 8.mars kl 13.00, på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka.

Reklamer