Inspirasjon fra Nordisk Forum

NF2014-2

Vi var både spente og forhåpningsfulle da vi dro mot Malmø for å delta på den første internasjonale kvinnekonferansen som har blitt organisert siden 1995. Nordisk Forum (NF) klarte å samle imponerende 700 mennesker for å la oss inspirere hverandre, diskutere og feire kvinner, kvinnesak og likestilling. Her prøver vi å oppsummere NF i et kort innlegg og viser hvilken inspirasjon vi tar med oss videre i arbeidet i Ladyfest Oslo.

Det var en sammensetning av feministiske organisasjoner, grupperinger og forbund fra de forskjellige nordiske landene som deltok på NF. Det var stands hvor man kunne snakke med de ulike organisasjonene og deltakerne, og det var seminarer, foredrag og workshops.

Det var herlig å møte så mange kvinner og menn, gamle som unge, med alle det samme utgangspunkt for å delta på Nordisk Forum – et engasjement for feminisme og like rettigheter for alle og ønsket om å gjøre noe for å få det til! Det vil kreve arbeid og ikke minst sammarbeid om politiske og sosiale krav, om å utvise solidaritet og alltid å være fast på ikke å akseptere neglisjerende, undertrykkende forskjellsbehandling.

NF2014-1

Hva Ladyfest Oslo tar med seg videre:
Det enorme engasjementet, positiviteten og viljen til å utføre arrangementer og finne frem til og samarbeide med likesinnede kvinner, kunstnere, artister og organisajsoner. Vi vil løfte frem kvinner som gjør en innsats og utgjør en forskjell. Vi vil være en plattform for nye tanker og ideer. Vi vil ta en synlig plass i samfunnsdebatten. På NF arrangerte Ladyfest Malmø en scene hvor kvinner fikk presentere sine prosjekter og engasjement, det var en interessant bredde i tilnærmingen til ulike problemstillinger. På samme måte ønsker vi å utvise en kulturell bredde som presentere både dans, teater, litteratur, kunst, performance, musikk, film osv.

Vi vil fortsette å jobbe for å være en synlige aktører innen kulturlivet, og vi vil jobbe opp mot politikere for å få gjennomslag for sakene vi jobber med.

NF2014-3

Reklamer