Bli med på stemmespesial?

Ønsker dere å være med å markere at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett? Ladyfest Stemmespesial vil sette fokus på ulike former for feminsime og kvinnelige stemmer i det offentlige rom, ved å arrangere konserter, debatter, workshops, kunstforestillinger, aksjoner m.m. Vi ønsker å skape engasjement om likestilling og feminisme, gjennom kultur, politikk og synlighet.

ladyfest

Vi vil gjerne minne om at Ladyfest Stemmespesial har allmøte førstkommende tirsdag, 7. mai. Ladyfest har i år utvidet seg fra å være en ukes festival rundt kvinnedagen 8. mars, til å bli en rekke arrangementer for å markere Stemmerettsjubileet, under hele 2013.

Ønsker du å bidra gjennom en organisasjon eller som enkeltperson, med et prosjekt eller som frivillig?

Vi gleder oss til å se dere!

Reklamer