LADYFEST 2013 – STEMMESPESIAL

I anledning stemmerettsjubileet slår vi på stortromma og utvider rammen for Ladyfest fra å være en ukes festival i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen vil Ladyfest i år arrangere konserter, workshops og debatter gjennom hele 2013!

Gjennom året vil «Ladyfest stemmespesial» bringe kunstneriske og politiske kvinnestemmer ut i offentligheten. Vi skal skape nye spillerom og sørge for at mange ulike stemmer og meninger blir hørt.

Vi ønsker å være synlige i gata, på scenen og en del av debatten.
Ønsker du å bidra med band, workshop, debatt, dans, kunst, utstilling eller seminar ta kontakt!

Vi vil at din stemme skal bli hørt.

Reklamer