Q&A med Elisabeth Thorsen

Q&A med Elisabeth Thorsen, sokneprest i Oslo domkirke

Q: Hvorfor ville du bli en del av Ladyfest 2013?
A: Det er kjempefint å få være en del av flere sammenhenger, flere fellesskap som feirer, holder frem, kjemper for og setter positivt søkelys på kvinners kreativitet, stemmer, rettigheter og handlingsrom i samfunnet.

Elisabeth Thorsen, sokneprest i Oslo DomkirkeFoto: Tom Henning Bratlie

Q: Kan du fortelle oss litt om arrangementet ditt?
A: På 8. mars i Oslo domkirke er ulike kvinners stemmer invitert til å klinge fritt, modig og profetisk i katedralen, i anledning kvinnedagen og stemmerettsjubileet. Det blir folkemusikk, slam poetry, filmskapere, dans og mer. Arrangementet er kl 17, gratis og åpent for alle.

Q: Hva betyr 8. mars for deg?
A: 8.mars betyr fellesskap med alle kvinner gjennom alle tider. Jeg kjenner både kamplyst, takknemlighet og stolthet. Men også vemod fordi kvinner har vært og fremdeles er så utsatt for vold. 8. mars er en dag i frihetens tegn. Den får meg til å tenke: hvis jeg var helt fri, hva ville jeg gjort da? Og videre: hva er det som hindrer meg i å gjøre akkurat dette?

Q: Er det noen andre poster på Ladyfestprogrammet du ser frem til? Hvilke, og hvorfor?
A: Ved første øyekast: hele programmet ser spenende ut! Men må jeg velge ut noe ville det kanskje være 8.marsfesten, slippfesten for Heidi Sævareid’s bok «Spranget», teaterstykket «Prinsessen som ikke fikk klatre i trær» og fotfattermøtet med Nina Björk.
Les mer om arrangementet her

Reklamer