Q&A – Malin Lenita Vik

DSC01740

Ladyfest er bare noen dager unna, og vi har stilt flere av bidragsyterne våre 4 kjappe spørsmål som vi vil publisere fortløpende etter hvert som de svarer. Denne gangen har vi snakket med FN-sambandets informasjonsrådgiver, Malin Lenita Vik, om det  internasjonale seminaret med tittelen  «Den arabiske våren, politisk islam og kvinneaktivisme«. Seminaret  vil finne sted på Dattera til Hagen den 5. mars

Følg med på  Ladyfest sine Facebooksider for mer informasjon. 

Q: Hvorfor ville du bli en del av Ladyfest 2013?
A: I vårt arbeid i FN-sambandet er vi er spesielt opptatt av å løfte frem det internasjonale arbeidet med kvinner og likestilling. I forbindelse med 8.mars vil vi rette blikket mot kvinners situasjon i Midtøsten i og etter den arabiske våren. Vi mener at dette arrangementet passer godt innunder paraplyen som Ladyfest representerer. Ladyfest er et viktig arrangement der kultur og politikk møtes, både til å vise frem kvinner som aktører og kunstnere, men også til å adressere likestillingsutfordringer internasjonalt og nasjonalt.

Q: Kan du fortelle oss litt om arrangementet ditt?
A: Vi inviterer til seminar om den arabiske våren, politisk islam og kvinneaktivisme på Dattera til Hagen 5.mars klokka 17:30. Vi har invitert utenrikskorrespondent i Amal Wahab som blant annet har dekket den arabiske våren for Klassekampen. Hun sitter på førstehånds kjennskap til det ”nye” Midtøsten og vi gleder oss veldig til å høre hva hun har å fortelle. I tillegg kommer Linda Alzaghari som er daglig leder i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank og Marielle Lerrand som er kvinneaktivist og nestleder i Rødt. Vi lurer på hvilken rolle kvinnene spilte i forkant av og under revolusjonene i Midtøsten. Kan den arabiske våren kalles en revolusjon når den kvinnelige delen av befolkningen fortsatt undertrykkes? Hvordan ser fremtiden ut for kvinner i de arabiske landene? Hva vil politisk islam bety for kvinner? Hvordan jobber kvinnebevegelsen i Midtøsten? Forsøker de å få til endringer innenfor rammen av islam eller er de mot islam? Samarbeider de på tvers av religioner? Har de gjennomslagskraft?
Q: Hva betyr 8. mars for deg?
A: 8. mars er en viktig dag, både for meg personlig, og for alle som jobber i FN-sambandet. Dette er en internasjonale kvinnedagen, og for oss blir det viktig å rette blikket ut mot de globale utfordringene for kvinner. Globalt sett er kjønnene milevis unna likestilt og denne dagen er svært viktig for å samles og markere at vi krever kjønnsrettferdighet. Men det er selvsagt alle de andre 364 dagene i året det møysommelige arbeidet med å gi kvinner frihet og kjempe for likestilling i virkeligheten pågår.

Q: Er det noen andre poster på Ladyfestprogrammet du ser frem til? Hvilke, og hvorfor?
A: Jeg synes det er svært mange gode arrangement på programmet. Selv gleder jeg meg spesielt til Motmakts arrangement 9.mars: Bryt barrierene. De har invitert Salma Said fra Egypt og Shiler Amini fra Kurdistan som kommer for å dele sine erfaringer med kvinnekamp. For de som er opptatt av kvinneaktivisme og Midtøsten er også dette også et viktig arrangement å få med seg.

Reklamer