Utlysning: Medie- og presseansvarlig for Ladyfest

Ladyfest søker tre engasjerte skribenter/journalister og en fotograf som ønsker å bidra til å gjøre Ladyfest 2013 til
en synlig festival.

Warrior Queen


Om Ladyfest
Ladyfest Oslo tar utgangspunkt i den internasjonale kvinnedagen. I uka rundt 8. mars setter vi fokus på feminisme,
likestilling, kultur og debatt. Det blir 8. marsfest, konserter, workshops og dans på forskjellige scener. Festivalen
organiseres av en rekke enkeltpersoner og organisasjoner som til vanlig jobber med likestilling og kultur. Blant
annet Akks, Kvinnefronten, Motmakt, Fett og Konsertforeninga.

Er dette noe for deg?
Vi søker personer med erfaring, og interesse for journalistikk og pressearbeid. Du bør ha en god penn og et
engasjement for Ladyfest sitt virke. Videre ønsker vi også helst folk som har kjennskap til likestillingsarbeid og/eller
kulturformidling.

Gruppa vil samarbeidet med koordineringsgruppa til Ladyfest og ha hovedansvar for mediedekning i forkant og
under festivalen. Vi ønsker at gruppa starter arbeidet så fort som mulig.

Pressegruppas hovedoppgaver blir:
– Lage pressesaker og gjøre festivalen kjent i media i forkant av festivalen.
Her blir det relevant å skrive pressemeldinger, lage saker til hjemmesidene og holde ulike kulturkalendere oppdaterte.
– Aktivt oppsøke ulike mediekanaler og skrive og koordinere presseutspill under festivalen
– Fotograf som kan bidra med bilder til hjemmesidene, sosiale medier og eventuelle presseutspill i forkant av
festivalen og fotografering under festivalen.
– Ansvar sosial media og hjemmesider

Hva vi tilbyr:
Arbeidet i presseutvalget er ulønnet. Vi kan imidlertid tilby gratis inngang på 8.mars arrangementet, sosialt og
hyggelig samarbeid, en nyttig og attest på utført innsats.
Har du lyst til å bidra med dette send oss en sak på 1000 tegn som er relevant for Ladyfest sitt tema og CV innen
fredag 30. januar 2013.

Ta gjerne kontakt med oss på ingvild@idance.no eller nina.skranefjell@gmail.com

Reklamer