MISS REPRESENTATION – feministisk filmkveld med panelsamtale og diskusjon

Hvordan påvirker mediene ungdommers bilde av kvinnens plass i samfunnet? Serveres vi et bilde av makt og politikk som mannens domene? I filmen Miss Representation utforskes disse spørsmålene i det amerikanske medielandskapet, og det med dystre og skremmende konklusjoner.I forbindelse med Ladyfest 2012 arrangerer tidsskriftet Fett visning av filmen på Café Mir med påfølgende paneldiskusjon, der vi forsøker å overføre disse spørsmålene til vår norske mediehverdag. Hvordan står det egentlig til med mediefremstillingen av kvinner og menn i et av verdens mest likestilte land? Hvor stor innflytelse har egentlig medienes kvinnefremstillinger på kvinners faktiske valg, ambisjoner og muligheter? Og i hvilken grad har man selv ansvar for og mulighet til å heve seg over mediale fremstillinger av kjønnet man representerer?Fetts Ida Irene Bergstrøm leder samtalen med et panel bestående av damer som på forskjellige måter har erfaring med medienes søkelys: Marie Simonsen, Shabana Rehman Gaarder, Guri Solberg og Jette Christensen. Åpent for spørsmål og innspill fra publikum!Se trailer av filmen her: http://www.youtube.com/watch?v=6gkIiV6konY
Mer om filmen: www.missrepresentation.org
Om Fett: www.fett.no
Reklamer